Pandemija koronavirusa je trenutna svjetska pandemija koronavirusne bolesti 2019 (COVID-19) koju uzrokuje teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus se prvi put pojavio u Wuhanu, kineskoj provinciji Hubei, u prosincu 2019. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju 11. ožujka 2020.

Preporuke kako se zaštiti od Covid-19

Redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola.

Kada kašljete i kišete, prekrijte usta i nos unutarnjom stranom lakta ili papirnatom maramicom koju potom odbacite u koš za otpad te operete ruke.

Izbjegavajte dodirivanje lica, usta, nosa i očiju.

Izbjegavajte bliski kontakt s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah.

Izbjegavajte rukovanje i održavajte razmak od barem 2 metra kod razgovora.

Provjetravajte prostorije i boravite što više na otvorenom.

Izbjegavajte veće grupe ljudi i javna okupljanja.